Résumés des intervenants dans les ateliers [R-Z]

 

ARHIVAREA PAGINILOR WEB – INIŢIATIVE RELEVANTE DE PĂSTRARE A PATRIMONIULUI DIGITAL EUROPEAN

Drd. Nicoleta RAHME
Şef Serviciu Dezvoltarea Colecţiilor, Biblioteca Naţională a României

Dr. Adriana-Elena BORUNĂ
Serviciul Cercetare. Dezvoltare, Biblioteca Naţională a României

Încă din anul 1996, diferite ţări au elaborat strategii pentru a garanta accesul permanent la propria producţie digitală: paginile web şi restul resurselor publicate pe internet. Aceste strategii sunt orientate, în măsura posibilităţilor tehnologice actuale, către adecvarea ciclului documentar clasic la mediul virtual: captarea, procesarea, prezervarea şi accesul permanent la producţia digitală. Bibliotecile naţionale au fost adesea promotoare ale acestor acţiuni, ca parte a misiunii lor tradiţionale, legate de funcţia patrimonială. Acest articol prezintă o serie de proiecte de prezervare web din Franţa, Spania, Marea Britanie şi Danemarca.

 

CONTROVERSELE CĂRŢII ELECTRONICE: O RELAŢIE COMPLICATĂ CU BIBLIOTECILE

Drd. Nicoleta RAHME
Şef serviciu Dezvoltarea colecţiilor
Biblioteca Naţională a României

 

În tipologia documentară actuală, cartea rămâne principalul mijloc de fixare şi comunicare a cunoaşterii umane, de educare şi formare, dar şi de petrecere a timpului liber. Progresele realizate de-a lungul vremurilor în calitatea prezentării şi procesul de tipărire, implicarea unui adevărat conglomerat de interese comerciale în jurul documentului de tip carte, au constituit factorii esenţiali în păstrarea cărţii ca adevărat simbol al umanităţii. Momentul actual pe care îl trăieşte cartea este puternic influenţat de tehnologie, iar modelul care guvernează piaţa editorială este complet diferit, practic o metamorfoză a creaţiei cu un nume pe măsură: cartea electronică sau ebook-ul.

Expresia „document digital” trimite mai puţin la producţia originală de informaţie într-un mediu informatic în reţea, ci mai degrabă la ideea de dematerializare a unui suport fizic care conserva principalele caracteristici informaţionale. Cartea electronică îşi face loc în practicile curente, în viaţa cititorului obişnuit, iar lanţul din spate de producători, editori şi distribuitori mizează pe dezvoltarea sa rapidă, pe conţinut şi dispozitivul asociat care permite accesul.

Ebook-ul a modificat relaţia cu utilizatorul, antrenând o schimbare nu doar profundă, ci şi progresivă în cadrul profilului profesional de publishing. Ebook-ul nu este o carte care a devenit electronică, este un lucru complet diferit, mai degrabă similar cu o licenţă sau autorizaţie de a citi limitată ca timp. După un debut timid, ebook-ul este solid folosit alături de cartea tipărită, putem deja citi pe un ecran, PDA, telefon mobil sau tabletă. Cele două forme de manifestare, tradiţional şi virtual, coexistă, uneori într-o manieră complementară, producţia tradiţională şi lanţul de distribuţie s-au redefinit şi s-au schimbat în profunzime, dar nu se exclud una pe cealaltă. Cu alte cuvinte, continuăm să avem utilizatori, editori, distribuitori, bibliotecari, dar avem şi e-publishers, bloguri literare, ilustratori web şi designeri grafici şi, desigur, instrumente digitale noi care se vor dezvolta în viitor în procesul de producere a textelor tipărite tradiţionale.

Dar unde se regăsesc bibliotecile în acest adevărat boom electronic? Există o serie de îngrijorări în relaţia dintre editor, bibliotecă şi utilizator, perfect justificabile în contextul actual. Oferirea de resurse informaţionale şi documentare complexe în orice formă şi suport a devenit certitudine pentru biblioteci, dar şi o serie de probleme legate de acces, prezervare, partajare, etică. Se pare că nu am fost vigilenţi şi vizionari faţă de ebook, ne-am preocupat prea mult de modelul business care reflectă doar interesele pur comerciale ale editorilor şi producătorilor de conţinut digital şi mai puţin de interesul public. Astfel, s-a creat monopolul care dictează modul de diseminare a conţinutului digital. Mulţi editori de prestigiu au refuzat vânzarea conţinutului lor digital către biblioteci prin intermediul agregatorilor, afectând astfel misiunea bibliotecilor publice de a asigura conţinut critic pentru toate categoriile de publicuri. De aici o breşă considerabilă între cei care posedă tehnologie şi resurse financiare, adică îşi permit să cumpere singuri conţinut digital şi cei săraci care nu dispun de astfel de mijoace, nu au acces la informaţie şi, în consecinţă, nu participă la economia digitală.

 

REINVENTAREA UNEI BIBLIOTECI UNIVERSITARE: ADECVAREA LA UN NOU STIL CULTURAL.

STUDIU DE CAZ: BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I”

 

Mireille RĂDOI

Director General

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

 

 

Această lucrare prezintă strategia pe care Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a construit-o pentru a răspunde şi altor nevoi decât cele statornicite în timp în cadrul rolului fundamental al unei astfel de structuri, acela de interfaţă între oferta documentară şi nevoile publicului cititor. Pe de altă parte, această nouă direcţie a avut în vedere sporirea gradului de vizibilitate și atractivitate al unei instituţii care îşi doreşte să fie în acord cu ceea ce impune astăzi societatea cunoaşterii, a comunicării şi, cel mai mult, a informaţiei. Nucleul politicii de repoziţionare a BCU „Carol I” este format din trei proiecte inovatoare menite să o distanţeze de paradigma unei biblioteci în sensul clasic, cu scopul de a deveni un simbol al unui alt fel de stil cultural, așa cum, cu puterea sa vizionară, a prevăzut şi fondatorul său, Regele Carol I. Astfel, Strada de C’Arte, Noaptea Bibliotecilor și Energy Forum sunt poveşti de succes ale uneia dintre cele mai importante biblioteci universitare din România.

„Biblioteca este un organism în continuă dezvoltare”, a consemnat Ranghanathan   într-una dintre celebrele sale legi ale biblioteconomiei. Pentru a putea creşte, este obligatoriu să parcurgem un proces de schimbare, adesea anevoios. Astăzi, bibliotecile se confruntă cu provocări reale. Au trecut, deja, de la registrul static al organizațiilor convenționale la așa-numite structuri hibride. Acest lucru se datorează în mare parte schimbărilor rapide din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, precum și evoluţiei continue a nevoilor utilizatorilor. Sharon Gray Weiner afirma că: „este nevoie de leadership vizionar, o organizare elastică și receptivitate în rândul personalului pentru a putea răspunde la schimbările semnificative”.

Schimbările sunt importante și discontinue. În acest context, bibliotecile trebuie să depășească rutina și să îmbrăţişeze inovarea pentru a-şi transforma vechea structură într-una deschisă, dinamică și mai vizibilă. Serviciile de bibliotecă, competențele personalului și obiectivele strategice trebuie să graviteze în jurul utilizatorului, în conformitate cu viziunea lui Scupola. Utilizatorul trebuie să fie privit ca resursă şi parte activă a procesului de inovare.

Printre provocările actuale care trebuie să fie luate în considerare, următoarele au un impact semnificativ:

  • reducerea fondurilor pentru biblioteci și preţurile ridicate ale documentelor;
  • apariția continuă de noi formate și canale media;
  • diversitatea utilizatorilor: vârstă, educație și cultură, competențe și nevoi;
  • schimbarea atitudinilor sociale și culturale;
    • implicarea utilizatorilor în educație, cultură și cunoaștere prin utilizarea resurselor și facilităților bibliotecii;
    • noul statut al bibliotecilor văzute precum community builders sau knowledge navigators.

Cele trei proiecte amintite sunt experimente încununate cu succes. Prin intermediul lor am reușit deschiderea spre comunitate şi i-am ajutat pe utilizatori să devină parte a bibliotecii. În acelaşi timp, BCU „Carol I” a reuşit să-şi surprindă utilizatorii şi să le demonstreze că biblioteca reprezintă o forță reală care vrea şi poate să aducă schimbări benefice în peisajul educațional și cultural. Prima fază a strategiei de repoziţionare a instituţiei a dat roade şi, de aceea, suntem hotărâți să continuăm politica de deschidere şi de recuperare a prestigiului şi a moştenirii lăsate de Regele Carol I.

 

 

 

PropriÉtÉ intellectuelle et  droit d’auteur À l’Époque contemporaine

Mircea REGNEALĂ
Professeur des Universités
Département des Sciences de la Communication
Faculté des Lettres, Université de Bucarest

 

La prolifération de l’information et  l’augmentation du nombre de chercheurs et d’autres scientifiques qui produisent de l’information dans le dernier demi-siècle ont accru l’intérêt dans la propriété intellectuelle et le copyright. Vieux Convention de Berne de 1886 sur la protection de la propriété littéraire et artistique est désormais appliquée presque partout. Augmentation de la durée du droit d’auteur de 50 ans à 70 ans après la mort du l’auteur, recommandée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et les conséquences que cela a sur la libre circulation des documents scientifiques, littéraires et artistiques sont autant de problèmes que notre société doit résoudre.

Ce document est une étude comparative mondiale sur  les nouvelles lois du droit d’auteur  avec exceptions et limitations dans l’utilisation de rigueur.

 

 

CULTURE NUMÉRIQUE DES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES ET CDI : ENTRE LES ORIENTATIONS INTERNATIONALES ET PISTES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Corina Maria STĂNILĂ

Doctorante
Université de Bucarest

Éric DELAMOTTE

Professeur Sciences de l’Information et de la Communication
Université de Rouen

 

Cette communication propose une lecture des PDI (Projet d’établissement / Projet de développement institutionnel), instrument de pilotage utilisé dans les établissements secondaires roumains comme miroir des processus de globalisation des questions éducatives et de la place du « numérique » dans l’éducation.

Nous inscrivons notre travail dans le cadre d’une approche communicationnelle des institutions académiques qui s’attache à décrire et interpréter les dynamiques instituantes portées par les organisations internationales (OCDE, Unesco, Europe). L’approche des « infrastructures épistémiques » que sont les bibliothèques scolaires et les CDI, a ici pour vertu de porter au jour un processus de construction de croyances et de pratiques aujourd’hui peu visibles, les arrachant à leur apparente intemporalité pour montrer tout le travail méconnu de leur reconfiguration entre international et local.

Notre projet de recherche exploratoire repose sur une démarche comparative destinée à saisir la transformation des rapports entre politique documentaire et formation des usagers (éducations à/par l’information) au sein des Bibliothèques, Centre de Documentation et d’information et Learning Center entre la France et la Roumanie. Cependant, lors de ce colloque, l’analyse des PDI, nous offre la possibilité de nous interroger sur les facteurs qui permettent à des communautés professionnelles diverses (administratives, enseignantes, documentaires) de trouver malgré tout une certaine unité lorsqu’elles sont réunies dans une même organisation autour de la thématique du numérique et des compétences info-documentaires.

Notre hypothèse est que les métiers et les rôles des personnels d’éducation se transforment, mais qu’il existe un décalage entre ce qui est affiché dans les textes préconisant la modernisation du secteur éducatif (approche par les compétences) et des professions et la réalité des actions sur le terrain. Pour cela, nous analysons différents processus de communication entre acteurs au sein de plusieurs établissements roumains, qui peuvent conduire à modifier, non seulement leurs conduites, mais leurs identités professionnelles.

Pour valider nos propos, nous prenons appui sur une enquête dans le contexte roumain de la rénovation des bibliothèques scolaires et la mise en place des CDI en focalisant notre attention sur les préoccupations liées à la mise à disposition des ressources numériques et des outils d’accès celles-ci, ainsi que sur la formation à une culture informationnelle.

Il nous semble important de mettre en perspective les tensions qui se dégagent au fur et à mesure de la reconnaissance d’une culture numérique. Interviennent en effet autant des facteurs conjoncturels que structurels, chacun d’eux influençant des choix pour la communication managériale au sein de l’établissement.

Les premières analyses de notre enquête montrent que les conceptions renvoient à des registres de pensées différents notamment sur la place à donner aux ressources documentaires dans l’institution scolaire. Deux conventions apparaissent. D’un côté, les tenants d’une école considérée essentiellement comme lieu de transmission des savoirs respectueuse d’un espace-temps séparé du reste de la société. D’un autre côté, les tenants d’une école favorable à rendre chaque élève autonome par rapport à la construction de son savoir, à la fois dans un rapport plus horizontal et égalitaire à l’accès aux ressources documentaires, ceci dans un contexte d’ouverture de l’école.

 

 

UNE PERSPECTIVE SUR LA PROFESSION DE BIBLIOTHÉCAIRE EN ROUMANIE

Elena TÎRZIMAN
Maître de Conférence
Faculté de Lettres, Université de Bucarest
Directrice de la Bibliothèque Nationale de la Roumanie

L’ouvrage prend en discussion l’analyse de la profession de bibliothécaire specialisé, engagé dans les structures d’information et documentation de Roumanie. L’ouvrage utilise la recherche des ressources primaires fournisées par Le Système National des Bibliothèques et par les associations de bibliothécaires roumaines et internationales; l’étude des fiches de poste de la Bibliothèque Nationale de Roumanie; la consultation de plusieurs ouvrages et des normes internationales concernant les métiers de bibliothèque.

Le Système National des Bibliothèques comprend la Bibliothèque Nationale de Roumanie, la Bibliothèque de l’Academie Roumaine, les bibliothèques publiques, les bibliothèques scolaires et les bibliothèques spécialisées; ce système constitue le contexte qui determine les perspectives de la recherche concernant  les catégories des bibliothèques et les activités spécifiques. Par conséquent, on identifie onze compétences professionnelles qui caractérisent la profession du bibliothécaire contemporain et qui conduisent à des nouveaux normes professionnelles: la constitution et le développement des collections de bibliothèque, l’organisation et la géstion de ces collections, le traitement des documents, le magasinage et la conservation des collections, la communication des collections, l’informatisation des activités de bibliothèque, la valorisation des collections, l’activité méthodologique, l’activité scientifique, l’élaboration des instruments de management, la promotion des services et des produits de bibliothèque.

Ces compétences sont utilisées dans les bibliothèques selon leur attributions institutionnelles, de sorte qu’elles puissent couvrir les necessités d’une bibliothèque à un seul bibliothécaire et aussi les necessités d’une bibliothèque  dont les fonctions se situent au niveau national ou bien, régional.

En conséquence, dans le cas des bibliothèques de petite taille des communes ou scolaires il y aura besoin d’un set minimum de compétences pour la géstion et la communication des collection de bibliothèque et pour l’usage de la technologie informationnelle.

Dans le cas de bibliothèques départamentales, ces compétences sont plus larges car elles comprennent des aspects sur le dépôt légal local, la publication de la bibliographie locale, l’orientation méthodologique des bibliothèques publiques zonales.

Quant aux  bibliothèques universitaires et la Bibliothèque de l’Academie Roumaine, on aura besoin des compétences spécifiques à l’activité scientifique.

Les compétences  necessaires pour la Bibliothèque Nationale de Roumanie constituent un cas à part; ici on trouve toutes les 11 compétences analysées grâce aux attributions de l’institution inscrites dans la loi sur le Système National des Bibliothèques et aussi grâce à sa fonction de représentativité au niveau national et international.

L’établissement de ces compétences professionnelles va conduire à l’élaboration d’une norme professionnelle cohérente, homogène, applicable pour toutes les types de bibliothèques, ce qui aura des conséquences directes sur la pérformance dans les activités de bibliothèque aussi que sur l’augmentation au niveau européen de la valeur des normes professionneles roumaines.

 

 

 

LA CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCRÉDIT : ENTRE DÉPUTATION, IMPUTATION ET RÉPUTATION

Odile VALLEE
Doctorante
Sciences de l’Information et de la Communication
GRIPIC, CELSA – Paris Sorbonne

La question de la pauvreté est affectée par un processus de globalisation croissant. Des organisations aux statuts variés, depuis les grandes organisations internationales jusqu’à des collectifs informels, endossent la responsabilité de son traitement. Le microcrédit, devenu la microfinance, consiste au prêt de petites sommes a des personnes pauvres en vue de la création d’une activité productive, conçue comme le premier jalon de la sortie d’une situation de pauvreté. Il s’est développé à partir des années 70 au Bangladesh, d’abord sous l’aspect informel de projets, avant de s’institutionnaliser progressivement et être proposé par des entités aux formes organisationnelles plurielles, banques, ONG etc.

La campagne du sommet du microcrédit (la Campagne) est un des réseaux les plus disert et les plus médiatiquement visible dans le secteur du microcrédit. Elle rassemble près d’un millier d’acteurs hétérogènes tant du point de vue de leurs statuts et de leurs nationalités que de leurs approches du microcrédit.

Institutionnalisée par la signature d’une déclaration fondatrice par ses membres lors d’un sommet mondial en 1997, la Campagne est structurée par treize conseils qui représentent chacun un type d’organisation pouvant utilement aider à la diffusion du microcrédit (praticiens, agences bilatérales de développement, écoles…). Elle s’est dotée d’organes de gouvernance : un directeur, un comité incluant le président chacun des conseils et un secrétariat chargé de la production des outils d’information et de communication qui rendent compte de ses progrès, matérialise l’ambition de circulation d’idées et de bonnes pratiques et met en débat les questions problématiques. Les membres de la Campagne lui délèguent la prise de parole médiatique pour publier un « état » du secteur.

Depuis les années qui ont consacré ses succès, et partant, le caractère éthique de son action, consubstantiel a sa prétention d’outil de lutte contre la pauvreté (2005 : année du microcrédit de l’ONU, 2006 : Muhammad Yunus et sa banque Grameen sont Prix Nobel de la Paix), le secteur de microcrédit fait face à diverses crises, relayées médiatiquement, qui ont entaché sa réputation : surendettement cause de suicides d’emprunteurs, sur-commercialisation, remise en cause de la probité de M. Yunus.

A partir des concepts de jugement, de réputation, députation et imputation tels que définis par Nicole d’Almeida (2007), nous nous proposons de questionner les enjeux et les modalités de la visibilité publique de la Campagne, dont la cohérence est menacée par des pressions internes et externes au secteur, à travers les discours par lesquels elle se donne à lire.

Par quels procédés info- communicationnels (argumentatif, rhétorique, narratif, sémiotique) la Campagne, qui fonde la légitimité de son action sur une idéologie de la transparence, l’égalité des positions et un idéal délibératif construit à une échelle transnationale, fait-elle face aux risques de réputation qui l’assaillent en différents points de la planète et sont relayés dans d’autres, et renouvelle t-elle, par-là, les conditions de sa légitimité ?

Nous appuierons principalement notre analyse sur un corpus constitué par les rapports d’activités publiés par la campagne depuis sa création et sur les trois ouvrages d’actes de sommets édités à l’occasions des sommets mondiaux du microcrédit de 2002, 2006 et 2011.

 

 

L’OPEN DATA COMME NOUVELLE FORME DE GOUVERNANCE NUMÉRIQUE : ENJEUX, MARCHÉS, MODÈLES, IDÉOLOGIES

Alain VAN CUYCK

Laboratoire ELICO, Université de Lyon 2

 

 

Le phénomène de l’open data, ouvrant les données numériques des administrations à l’espace public, s’est développé très rapidement aux États Unis avant de gagner l’Angleterre,  la France et de nombreux autres pays. Pour Tim Berner Lee, le phénomène de l’open data devrait constituer le futur logique des développements du web 2.0. Il s’est développé très rapidement aux États Unis avant de gagner l’Angleterre, la France et l’ensemble des pays européens. Placé sous l’autorité d’ETALAB et du premier ministre, la France a annoncé la création du site « data.gouv.fr » par « Décret au JO du 22 février2011 » comme portail unique des données publiques en France. Au 12 décembre 2012, ce site recensait 353 195 jeux de données publiques, avec un forum et une communauté. Suite à ce décret, de nombreuses expérimentations commencent à voir le jour non seulement à partir des données des collectivités locales et territoriales, mais aussi d’administration publique telle que la SNCF, dont l’objet est d’ouvrir progressivement les données de façon à générer de nouveaux services informationnels à valeur ajoutée.

De réels enjeux de type info-démocratiques, mais aussi de légitimité se concrétisent dans la mise à la disposition des données publiques accessibles aux citoyens. En encourageant des usages plus « intelligents », mais surtout plus ouverts et transparents, l’open data modifie de façon assez radicale la notion de gouvernance et de citoyenneté, en basculant du côté d’une co-gouvernance, en mettant à disposition du public des données jusque-là protégées, et de citoyenneté participative dans la mesure ou les citoyens s’empareront de ces informations pour améliorer leurs usages, les rendre plus accessibles, plus innovants, plus performants, voire plus critiques en décloisonnant les approches, grâce à l’accès d’informations restées jusque-là trop souvent confidentielles. Au-delà de ces aspects info-démocratiques, le phénomène de l’open data devrait également générer de nombreuses retombées économiques.

Des entreprises spécialisées se profilent sur ce marché, avec comme principal argument et logique l’aide à la décision, dans la mesure ou le traitement des données fait reculer la rationalité limitée pour plus d’intelligence et de pertinence, apportant des plus-values importantes notamment en terme de veille, de stratégies, de tendances du marché, de localisation des données (géolocalisation des données) et donc source de plus-values en terme d’analyse de marketing produit, de stratégies de proximité et de services,  la valeur ajoutée de l’information accompagnant les usages. Des expériences du type de la SNCF générant des services co-construits conduisent à une amélioration des services par la possibilité d’usages plus intelligents et plus souples. L’open data devrait générer d’importantes retombées économiques sur le marché de l’information, d’autant qu’à la suite des mises en place de RSE et responsabilités sociales et environnementales, les entreprises devront jouer le jeu de la transparence et de la gouvernance, pour renforcer leur légitimité comme l’explique « le livre blanc » sur l’open data. A l’heure où 94% de notre mémoire est devenue numérique et où la question de l’éco-citoyenneté est devenue incontournable, la question des ressources informationnelles devient centrale pour la survie et la gouvernance des sociétés d’inspiration démocratiques dont l’un des piliers sera celui de la « soutenabilité » numérique. C’est à la discussion de toutes ces questions concernant le phénomène des open data que se consacrera cet article sur les dimensions des enjeux, marchés, modèles, voire idéologies.

 

 

LE PLAGIAT, LE COPIER-COLLER ET D’AUTRES DÉFIS ETHIQUES

DANS L’ENVIRONNEMENT DES MÉDIAS EN ROUMANIE

 

Assist. univ. dr. Natalia Vasilendiuc (Milevschi)

Faculté de Journalisme et de Communication

Université de Bucarest

 

 

Cette présentation tente de déterminer comment l’Internet a influencé les pratiques de travail des journalistes en Roumanie, en utilisant les données d’une recherche qualitative, « Les pratiques professionnelles et les contraintes des gardiens / gatekeepers roumains », menée entre décembre 2010 et janvier 2011, sur un échantillon de 73 journalistes de 67 médias locaux et nationaux. Cette recherche a été soutenue par le projet stratégique POSDRU/89/1.5/S/62259, cofinancé par le Fonds Social Européen dans le Programme sectoriel opérationnel développement des ressources humaines 2007-2013.

La recherche a révélé que l’Internet a changé dans une large mesure les pratiques journalistiques de la collection, la vérification et la diffusion de l’information. L’Internet est devenu pour les gardiens / gatekeepers leur principale source d’information et l’espace où ils publient des nouvelles qui n’auraient pas été diffusées par la presse écrite et audiovisuelle. Le processus de diffusion se produit si rapidement que certains sites de médias ont créé les minuteries, pour compter les contenus par minute. En conséquence, l’Internet représente une sorte de poubelle où les gardiens / gatekeepers jettent des informations obsolètes, politisées, non vérifiées, inventées ou non filtrées. Souvent, le triage et la correction de l’information se produisent après coup, parfois avec un jour de retard après que l’événement ait été diffusé par les autres médias. Par conséquent, cette chasse aux nouvelles crée des imprécisions de rédaction de nombreuses informations, notamment fausses, photos inadéquates ou vidéo, des histoires non vérifiées, etc.

L’un des effets pervers de ce changement est envisagé par la création des reporters Google, des reporters « copier-coller » et des journalistes de bureau. Le moteur de recherche Google est devenu une source d’information crédible et dépasse les sources officielles sur les choix des gardiens / gatekeepers. La vérification de l’information n’est plus une nécessité d’aujourd’hui pour la plupart des jeunes pratiquants. Pour cette raison, certains médias roumains, en particulier les médias en ligne, sont souvent des sources de désinformation. Le plagiat est un autre effet notable de l’utilisation de l’Internet comme source d’information. N’étant pas une pratique réglementée ou sanctionnée, le plagiat entre de plus en plus dans la routine des journalistes. La plupart des gardiens / gatekeepers justifient cette situation par le manque des ressources et de temps nécessaire pour accomplir une certaine tâche.

 

 

 

LES ORGANISATIONS TOURISTIQUES FACE À UNE CRISE DE CROYANCE

Philippe VIALLON
Professeur en Sciences de l’Information et de la Communication
Université de Strasbourg

 

La montée en puissance du web 2.0 (O’Reilly, 2004) n’est pas sans poser de questions sur ce que l’on pourrait appeler à la suite de Molinier (2002) « le régime de crédibilité ». Dans le web 1.0, seules les organisations avaient le pouvoir de dire : elles tiraient de ce monopole une certaine légitimité de fait et toute remise en question de leur pouvoir était voué à emprunter des voies de « braconnage » (de Certeau, 1980). Avec le web 2.0, « l’institution du croire » (de Certeau, 1983) a évolué : tout un chacun peut dans les blogs, les forums ou les réseaux sociaux exprimer son point de vue. Le formidable développement des sites participatifs montre que le public fait largement usage de ces possibilités. L’élément nouveau est donc structurel : les internautes sont en même temps suiveurs et prescripteurs.

Comment réagissent les organisations ? Beaucoup ont fait le choix de l’hybridité entre les deux types de web (Greffe ; Sonnac, 2008) : à côté de leur site traditionnel, elles intègrent des forums, pensant sans doute qu’il vaut mieux quelques voix, peut-être discordantes, mais présentes sur le site que partant à la concurrence. On peut même supposer qu’elles trouvent dans cette présence de voix critiques en interne un surplus de légitimité à leur discours. D’autres misent sur les réseaux sociaux avec un traitement des posts qui reste assez obscur (Hopkins, 2012). D’autres encore misent sur des formes simulant « un jugement populaire ».

Les organisations liées au tourisme, qui sont aussi bien publiques que privées, vivent ce problème d’autant plus fortement que le secteur n’est pas en crise : près d’un milliard de touristes internationaux sont attendus en 2012 et les TIC ont largement révolutionné le domaine (Knauth, 2006). Cette concurrence entre organisations et réseaux sociaux se fait au détriment des sites professionnels qui se voient de plus en plus contester le droit de dire le fait touristique (Viallon, 2005). Le but de cette intervention est d’une part de s’interroger sur les raisons qui poussent les touristes-internautes à accorder plus de crédit à d’autres internautes, qu’ils ne connaissent pas, qu’à des institutions qui ont une (e)réputation (Filias ; Villeneuve, 2011) à tenir. Il s’agit en cela de prolonger une réflexion qui a été commencée par ailleurs (Viallon ; Henneke-Lange 2013). D’autre part, un autre objectif est de comprendre comment les organisations touristiques réagissent concrètement : création de nouveaux emplois comme celui de community manager (Kim, 2006), gestion ouverte ou masquée de forums (Bochenek, 2009), utilisation des réseaux sociaux (Boschet-Rambonilaza, 2010), nouvelle économie des sites (Rouquette, 2009). Par delà les résultats attendus, l’hypothèse théorique avancée reprend l’idée de Maigret (2000) qui lie croyance et modernité.

 

 

CINE ESTE INTERESAT DE COMUNISM?
PUBLICUL UNUI MUZEU AL COMUNISMULUI ŞI INTERESUL VIZITATORILOR PENTRU PERIOADA COMUNISTĂ

Lector univ. dr. Alexandra ZBUCHEA
Facultatea de Comunicare și Relații Publice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Lector univ. dr. Loredana IVAN
Facultatea de Comunicare și Relații Publice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

 

La mai bine de 20 de ani de la căderea comunismului în Europa de Est, interesul pentru această perioadă este revitalizat şi capătă noi conotaţii (Apor, 2010). Reprezentanţi ai societăţii civile, grupuri de interese, elite media şi culturale discută necesitatea prezentării unor informaţii adecvate despre perioada comunistă. În acest context, Rețeaua Națională a Muzeelor din România a demarat un proiect de lungă durată privind înființarea unui muzeu al comunismului. Cercetările anterioare (Bădică, 2010) susţin faptul că publicurile de diferite vârste şi categorii sociale au o imagine contradictorie asupra acestei perioade, fapt care face dificilă conturarea unei strategii de comunicare centrată pe importanţa unui muzeu al comunismului. În plus, interesul pentru vizitarea muzeelor în general a scăzut în ultimii ani (Barometrul de Consum Cultural, 2006, 2012), ceea ce ridică noi probleme legate de structurarea unui astfel de proiect (Zbuchea; Ivan, 2008). Conceptul de „comunism” este unul puternic afectogen în spaţiul românesc (Chelcea, 2006). O parte semnificativă a populaţiei refuză asocierea cu Partidul Comunist Român sau cu structuri ale puterii politice din acea perioadă (Chelcea, 2008). Perioada comunistă este, de asemenea, asociată unor imagini stereotipe, schematice, în special pentru persoanele foarte tinere sau pentru cele care au trăit în alte spaţii socio-culturale. Acestea sunt tributare unor imagini fragmentare şi unor scheme scenariu sau scheme situaţie (Fiske; Taylor, 2008) care nu sunt neapărat legate de realitatea acelor vremuri.

Lucrarea de faţă prezintă o cercetare-acţiune (Burns, 2007) care stă la baza unei iniţiative privind înfiinţarea unui muzeu al comunismului pornind de la percepţiile, aşteptările şi schemele cognitive ale publicurilor potenţiale. În acest sens, am derulat, în trei oraşe mari ale României (Bucureşti, Iaşi, Sibiu), o anchetă pe bază de chestionar autoadministrat, folosind eşantioane ad libitum de respondenţi (N = 300) pentru a identifica preferinţe, aşteptări, scheme cognitive şi asocieri mentale legate de perioada comunismului şi, de asemenea, percepţii cu privire la importanţa şi structura unui muzeu care să prezinte această perioadă.

Rezultatele obţinute arată că putem vorbi despre o segmentare a  publicului potenţial  în funcție de comportamentul de consum muzeal în general, de interesul pentru cunoașterea comunismului, de modul raportare (pozitiv/negativ) la comunism și de interesul pentru a afla informaţii despre această perioadă, în general. Concluziile studiului au stat la baza proiectării unor strategii de marketing şi comunicare care preced înfiinţarea propriu-zisă a muzeului.